Szanowni Państwo,

rekrutacja

W wejściu głównym sa wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Przypominamy o konieczności przynoszenia "Potwierdzenia Woli". Kartę wrzucamy do pudła w przedsionku przedszkola. Plik do pobrania znajduje się poniżej.

                                                      ikona PDF imagelarge

 

 

 

 

 

 

 

Chcąc  zapisać dziecko do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie  należy:

 

I. zapoznać się szczegółowo z :

 

  1)regulaminem do spraw komisji rekrutacyjnej

                  ikona PDF imagelarge 

 

2) harmonogramem rekrutacji 

 ikona PDF imagelarge

 

                                

II.  pobrać potrzebne pliki, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu przedszkola

 

                            1. Karta zapisu dziecka oraz klauzula informacyjna ( warunek konieczny)

                                                      ikona PDF imagelarge                        ikona PDF imagelarge

                            2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

                                                      ikona PDF imagelarge

                            3. Oświadczenie o wielodzietności

                                                      ikona PDF imagelarge

                            4. Oświadczenie rodzica/ rodziców lub prawnego opiekuna / opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,prowadzeniu gospodarstwa rolnego

                                                      ikona PDF imagelarge

                             

 

 

Aby kontynuować pobyć dziecka w przedszkolu, należy pobrać, wypełnić i dostarczyć deklarację o kontynuaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu   

ikona PDF imagelarge