• 8.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, gry i zabawy konstrukcyjne, zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi

  8.30 - 8.50 –czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe- śniadanie

  8.50 - 9.00 -zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe

  9.00 - 09.30 – zajęcia edukacyjno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju

  09.30-10.00- zabawy swobodne, kontynuowanie prac wynikających z zajęć edukacyjno- wychowawczych

  10.00 - 11.00 -zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze/ w czasie niepogody zabawy ruchowe w sali

  11.00 - 11.20 -zabiegi higieniczne, obiad - pierwsze danie

  11.20 - 12.00 -zabawy wg inwencji nauczyciela, zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i grupowa z dziećmi, prace porządkowe, czynności opiekuńcze

  12.00 - 12.20 -zabiegi higieniczne, obiad - drugie danie

  12.20 – 13.00 -ćwiczenia relaksacyjne, zabawy logopedyczne, słuchanie literatury dziecięcej, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela, rodzica, zabawy dowolne wg pomysłu dzieci, zabawy konstrukcyjne, stolikowe

  13.00 – 14.00 -zabawy dydaktyczne, badawcze, tematyczne, zabawy inscenizowane ze śpiewem

  14.00 - 14.20 -zabawy dowolne w sali inicjowane przez dzieci

  14.20 - 14.40 -zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

  14.40 - 17.00 -zabawy na placu przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe, rozchodzenie się dzieci