PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W GĄBINIE

ZAPRASZA NA

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ,,OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”

pt. ,,BAJKOWA PIOSENKA”

ORGANIZATOR

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie, ul. Aleja Jana Pawła II 16, 09-530 Gąbin

Tel. 24 277 10 27

Nauczyciel : Iwona Lewandowska, Aleksandra Standowicz

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE

ü  Promowanie talentów muzycznych poprzez prezentację twórczości dzieci

ü  Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci

ü  Popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci

UCZESTNICY

ü  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W przeglądzie mogą brać zespoły 2 – 3 osobowe.

2. Uczestnicy prezentują piosenkę o tematyce bajkowej. Teledysk powinien trwać maksymalnie 3 minuty.

3. Uczestnicy mogą wzbogacić swój występ o choreografię, strój, rekwizyty, itp.

4. Konkurs trwa od 26. 04. 2021 do 20.05.2021r. Nagrania nadesłane po terminie 20.05.2021r. nie będą brały udziału w konkursie.

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 27.05. 2021r. Wszelkie informacje, lista zwycięzców oraz sprawozdanie podane będą na stronie internetowej organizatora: przedszkole-gabin.pl oraz stronie FB przedszkola.

5. Każdy uczestnik oraz osoby zgłaszające otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy będzie można odbierać od 31.05. 2021r do 18.06.2021 w sekretariacie przedszkola.

6. Prezentacje nagranych piosenek audio- wideo (mp3/mp4) wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać na e – meil: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.05.2021r.

7. Każde przedszkole może zgłosić 1 zespół.

8. Konieczne jest załączenie do E-maila karty zgłoszeniowej z danymi.

W linku poniżej znajduje się informacja, w jaki sposób przesyłać duże pliki, prosimy o wysyłanie ich za pomocą poczty gmail.

https://www.youtube.com/watch?v=vg6xkTKJhuQ

9. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie danymi uczestników podczas konkursu.

10. Rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, publikację wizerunku dziecka, publikację wyników. Brak wyrażonej zgody jest jednoznaczne z rezygnacją wzięcia udziału w konkursie.

10. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

14. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie:

 • Muzyk,
 • Dyrekcja,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego,

KRYTERIA OCENY

ü  Umiejętności wokalne wykonawców

ü  Dobór repertuaru

ü  Pomysłowość i oryginalność wykonania

ü  Ogólne wrażenie artystyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ,,OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA”

pt. ,,BAJKOWA PIOSENKA”

Dane przedszkola:

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………….……………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………..

Dane nauczyciela zgłaszającego:

Imię i nazwisko:………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………..

Dane uczestników:

1.Imiona i nazwiska dzieci wchodzących w skład zespołu, wiek uczestników (ilość osób – max 3 osoby)

1.……………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………….…

3……………………….………………………………………………………………….…

Tytuł utworu:………………………………………………………………………….

………………………………                           ……..……………………                            ………………………….

Pieczątka przedszkola                                 Data                                     Podpis osoby zgłaszającej

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda opiekunów prawnych/rodziców uczestnika konkursu na przetwarzanie danych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

oraz wzięcie udziału w międzyprzedszkolnym konkursie piosenki przedszkolnej ,,Od przedszkola do Opola” pt. ,,Bajkowa piosenka” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4.Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Regulamin II Międzyprzedszkolnego

Konkursu Piosenki Angielskiej

„My Favourite English Song

ORGANIZATOR:

Przedszkole Samorządowe

im. Króla Maciusia Pierwszego

w Gąbinie

Nauczyciele: Joanna Olczyk, Barbara Wypych-Kiełbasa, Kamila Matuszewska

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I CELE:

v Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,

v Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

v Praca nad poprawną wymową,

v Prezentacja umiejętności wokalnych,

v Promowanie aktywności twórczej,

v Propagowanie idei wspierania uzdolnień,

v Przygotowanie dzieci do publicznych wystąpień.

II WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs trwa od 26. 04. 2021 do 31.05.2021r. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 11.06. 2021r. Nagrody i dyplomy będzie można odbierać od 13.06.2021r do 18.06.2021 w sekretariacie przedszkola.

2. Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3,4,5,6 lat uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Ma charakter przeglądu w kategorii ZESPÓŁ ( minimum 2 osoby/maksymalnie 5 osób).

3. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 1 zespół.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie teledysku do wybranej piosenki w języku angielskim (tematyka dowolna- nie tylko piosenki dziecięce) i nagranie krótkiego video (bez montażu) oraz przesłanie video wraz z kartą zgłoszeniową pod podany adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Konieczne jest załączenie do E-maila karty zgłoszeniowej z danymi.

W linku obok znajduje się informacja, w jaki sposób przesyłać duże pliki, prosimy o wysyłanie ich za pomocą poczty gmail.

https://www.youtube.com/watch?v=vg6xkTKJhuQ

6. Wyrażenie zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu realizacji założeń konkursu :

Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie danymi uczestników podczas konkursu.

8. Rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, publikację wizerunku dziecka, publikację wyników. Brak wyrażonej zgody jest jednoznaczne z rezygnacją wzięcia udziału w konkursie.

9. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, bądź nagranie z płyty CD.

10. Teledysk powinien trwać maksymalnie 2 minuty.

11. Nagrania nadesłane po terminie 31.05.2021r. nie będą brały udziału w konkursie.

12. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej osoby zgłaszającej-nauczyciela.

13. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

14. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie:

 • Muzyk,
 • Dyrekcja,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Nauczyciel języka angielskiego,

III KRYTERIA OCENY:

 1. 1)Językowe:
 • Wymowa

 1. 2)Muzyczne:
 • Interpretacja utworu,
 • Ruch sceniczny (dodatkowe punkty w ocenie),
 • Ogólny wyraz estetyczno – artystyczny,
 • Wykorzystanie akompaniamentu własnego.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny

1. Wszelkie informacje, lista zwycięzców oraz sprawozdanie podane będą na stronie internetowej organizatora: przedszkole-gabin.pl oraz stronie FB przedszkola.

2. Każdy uczestnik oraz osoby zgłaszające otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

PIOSENKI ANGIELSKIEJ „MY FAVOURITE ENGLISH SONG

 

Dane przedszkola:

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………..

Dane nauczyciela zgłaszającego:

Imię i nazwisko:………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………..

Dane uczestników:

1.Imiona i nazwiska dzieci wchodzących w skład zespołu, wiek uczestników (ilość osób – max 5 osób)

1.……………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………….…

3……………………….………………………………………………………………….…

4……………………….………………………………………………………………….…

5……………………….………………………………………………………………….…

Tytuł utworu:………………………………………………………………………….

………………………………                              ……..……………………                                             ……………………………….

Pieczątka przedszkola                                                                  Data                                                                                      Podpis osoby zgłaszającej

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda opiekunów prawnych/rodziców uczestnika konkursu na przetwarzanie danych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

oraz wzięcie udziału w międzyprzedszkolnym konkursie piosenki angielskiej „My Favourite English Song” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4.Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Godło RP

godlo polski.svg

Kontakt

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
im. Króla Maciusia Pierwszego

09-530 Gąbin
al. Jana Pawła II 16

tel. 24 277 10 27

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkolne akcje

 

 

czyste powietrze wokół nas logo

 

patronaty wspolpraca 04

 

AQF logo nowe ost 1

kubusiowi przyjaciele natury

zdrowy przedszkolak logo

images 1

 

images 5

images 4

images 8

images 9