OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W GĄBINIE

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

Do pobrania ze strony internetowej przedszkola w zakładce: DOKUMENTY

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.
W przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:

 • Zabawy i nauki
 • Szacunku i akceptacji
 • Prywatności i tajemnicy
 • Wyrażania swoich uczuć i emocji
 • Badania i eksperymentowania
 • Indywidualnego tempa rozwoju

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach międzyprzedszkolnych i szkolnych oraz w zajęciach dodatkowych.

Dzieci z problemami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej oraz współpracy z psychologiem osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce.
Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej terapii pod opieką zatrudnionego u nas logopedy.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawy z Mikołajem
 • Spotkania Świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Uroczyste powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Festyny rodzinne

Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.
Dzięki tej współpracy w placówce panuje miła i serdeczna atmosfera.

Dzieci uczestniczą w:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Koncertach muzycznych
 • Atrakcyjnych wycieczkach
 • Wyjazdach na basen

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach ruchowych, zawodach sportowych, spędzają aktywie czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.
Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Dziecko przebywa w środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie, rozwojowi emocjonalnemu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość aby uczęszczać do przedszkola już w wieku 3 lat. W domu rodzice, babcie czy opiekunowie chętnie wyręczają dzieci w wykonywaniu codziennych czynności. Robią to z miłości lub nie doceniania możliwości dziecka, , a także niecierpliwości, chęci uniknięcia bałaganu.

Pójście do przedszkola to pierwszy krok do samodzielności dziecka.

W przedszkolu dziecko uczy się wszystkiego i ma motywację, ponieważ inne dzieci już potrafią albo też się uczą przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie, czego zwykle w domu nie można im zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej polegającej minimum na próbach czytania i pisania, koncentracji w czasie prowadzonego zajęcia, poznania i stosowania obowiązujący w przedszkolu granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy, poznaje siłę motywacji i nagradzania, zrozumie istotę negatywnych zachowań i konsekwencji”.

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody i formy nauczania, tj.

 • elementy metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i dr Ewy Zielińskiej, rozwijające umiejętności matematyczne,
 • elementy metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i dr Ewy Zielińskiej, wspomagające dzieci w skutecznym opanowywaniu wierszy na pamięć,
 • metodę Ireny Majchrzak „Wprowadzanie dzieci w świat pisma”, przygotowującą dzieci do nauki czytania,
 • Metodę Dobrego Startu Marii Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.
 • zabawy ruchowe i taneczne z Pedagogiki Zabawy KLANZA,
 • w zajęciach gimnastycznych wykorzystujemy elementy zabaw rytmicznych Carla Orffa, gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana, metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
 • elementy metody „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona.

Godło RP

godlo polski.svg

Kontakt

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
im. Króla Maciusia Pierwszego

09-530 Gąbin
al. Jana Pawła II 16

tel. 24 277 10 27

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkolne akcje

 

 

czyste powietrze wokół nas logo

 

patronaty wspolpraca 04

 

AQF logo nowe ost 1

kubusiowi przyjaciele natury

zdrowy przedszkolak logo

images 1

 

images 5

images 4

images 8

images 9