Model absolwenta

 

 

AKTYWNY
Gotowy do stawiania pytań, budowania hipotez, przewidywania oraz odkrywania.

SAMODZIELNY
Ciekawy świata, gotowy do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwający satysfakcję z ich wykonania. 

ODPORNY NA NIEPOWODZENIA
Wierzy w siebie i jest gotowy do pracy nad sobą.

ŚWIADOMY
Umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.

PRACOWITY
Zaangażowany w pracę, którą podejmuje z przyjemnością, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.

TWÓRCZY
Zdolny do kreatywnego działania.

RADOSNY

 

                                                         krol macius I   

ODPOWIEDZIALNY
Odpowiedzialny za swoje uczenie się oraz współuczestniczący w projektowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu swoich doświadczeń.

KULTURALNY
Zdolny do nawiązywania pozytywnych kontaktów emocjonalnych.

PISZE, CZYTA, LICZY
Posiadający zdolność czytania, pisania i liczenia.

KREATYWNY
Umiejętnie wyrażający w różnych formach swoje idee, przekonania i wartości.

KOMUNIKATYWNY
Umiejący relacjonować własne doświadczenia wyniesione

PRAKTYCZNY
Gotowy do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.

LICZĄCY SIĘ Z INNYMI
Posiadający umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.